Akcje

12.11

Wtorek

08:00
Ratowanie na spontanie

Akcja mająca na celu przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy oraz wytłumaczenie uczestnikom najprostszych i najbardziej praktycznych zasad przez omawianie realnych sytuacji.

08.11

Piątek

13:40
Psychiatria też dla ludzi

Zajęcia w ramach edukacji rówieśniczej prowadzone w szkole - w ramach prezentacji prowadzonej na zasadach otwartej dyskusji poruszone zostały tematy zdrowia psychicznego i jego profilaktyki, a także staraliśmy się przełamać stereotypy dotyczące chorób psychicznych, pacjentów psychiatrycznych oraz samych psychiatrów.

08.11

Piątek

10:30
Psychiatria też dla ludzi

Zajęcia mjące na celu uświadomienie młodzieży szkolnej jak ważna jest profilaktyka chorób psychicznych.

01.11

Piątek

20:45
Prowadzenie mediów społecznościowych

Prowadzenie portali społecznościowych - instagram, facebook.   

30.09

Poniedziałek

10:15
PEER SUPPORT 2K19

Projekt Peer Support skierowany jest do studentów I roku kierunku lekarskiego oraz innych kierunków Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego jako pomoc w aspektach naukowych, organizacyjnych i życiu akademickim. Akcja przeprowadzona w dniach 30.09.2019-20.10.2019 w formie stacjonarnej, na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Akcja duża cykliczna:a,b,c,d,f ii, f iv,g iv., i Uniwersytet Rzeszowski

24.05

Piątek

08:50
Młodzi wśród praw

Stara akcja - Akcja mająca na celu edukację dzieci z drugiej klasy podstawowej na temat tego czym jest prawo oraz jakie prawa posiadają. Pod koniec tej prelekcji poruszamy również tematykę osób niepełnosprawnych.

24.05

Piątek

08:50
Młodzi wśród praw

Akcja mająca na celu edukację dzieci z drugiej klasy podstawowej na temat tego czym jest prawo oraz jakie prawa posiadają. Pod koniec tej prelekcji poruszamy również tematykę osób niepełnosprawnych.

06.04

Sobota

11:00
Zdrowie pod kontrolą

Akcja mająca na celu szerzenie świadomości na temat roli badań profilaktycznych przeprowadzona 06.04.2019 r. godz. 11:00-18:00 w Galerii Rzeszów. Akcja duża (A,b,c,d,e,f,g,h,k). Akcja cykliniczna- pierwsza w roku akademickim.

06.04

Sobota

10:00
PINK LIPS

Event profilaktyczno-edukacyjny mający na celu propagowanie wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy w ramach flagowej akcji "Zdrowie pod Kontrolą". Akcja średnia (b, e, f, g, h, k). Akcja trwała 7h. Akcja cykliczna.

23.03

Sobota

09:00
Szpital pluszowego misia

Akcja mająca na celu przygotowanie dzieci na pierwszy kontakt z lekarzem, aby biały fartuch nie był straszny. Akcja mała, przeprowadzona w budynku wydziału medycznego ul. Warzywna G5 w Rzeszowie, w godz. 9:00-11:00. Akcja cykliczna-6raz. KLP- Anna Ciesielka, akcja nie jest przypisana do niej dlatego wypełniam ja.

13.03

Środa

09:00
Psychiatria też dla ludzi

Zajęcia w ramach edukacji rówieśniczej prowadzone w czterech klasach licealnych - w ramach prezentacji prowadzonej na zasadach otwartej dyskusji poruszone zostały tematy zdrowia psychicznego i jego profilaktyki, a także staraliśmy się przełamać stereotypy dotyczące chorób psychicznych, pacjentów psychiatrycznych oraz samych psychiatrów.

12.03

Wtorek

09:00
Psychiatria też dla ludzi

Zajęcia w ramach edukacji rówieśniczej prowadzone w dwóch klasach licealnych - w ramach prezentacji prowadzonej na zasadach otwartej dyskusji poruszone zostały tematy zdrowia psychicznego i jego profilaktyki, a także staraliśmy się przełamać stereotypy dotyczące chorób psychicznych, pacjentów psychiatrycznych oraz samych psychiatrów.

23.02

Sobota

09:00
PINK LIPS - warsztaty pole dance

Event profilaktyczno-edukacyjny połączony z warsztatami pole dance - akcja mająca na celu propagowanie wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Akcja średnia (b, c, d, e, f) . Akcja trwała 2h. Akcja pojedyncza - pierwszy raz w roku akademickim 2018/2019.

07.02

Czwartek

08:00
Zaszczep wiedzą

Akcja mająca na celu edukację w zakresie szczepień przeprowadzona 7.02.2019 r. w SP1 i SP2 w Niechborzu. Akcja mała (e i h ). Akcja trwała 3h. Akcja przeprowadzona pierwszy raz. Koordynatorka projektu- Karolina Kiszka

24.01

Czwartek

12:00
PINK LIPS

Event profilaktyczno-edukacyjny - akcja mająca na celu propagowanie wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Akcja duża. Akcja trwała 4h. Akcja pojedyncza - pierwszy raz w roku akademickim 2018/2019.

21.01

Poniedziałek

16:00
Pink Lips

Wykład mający na celu propagowanie wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Akcja średnia. Akcja trwała 1,5h. Akcja pojedyncza - pierwszy raz w roku akademickim 2018/2019.

12.12

Środa

18:00
IFMSA-Poland nie gryzie - spotkanie informacyjne

Akcja mająca na celu zapoznanie studentów Wydziału Medycznego z działalnością Międzynarodowego Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Oddziałem Rzeszów oraz Zarządem Oddziału i Koordynatorami Programów Stałych oraz zachęceniem do zapisania się do organizacji, przeprowadzona dnia 12.12.2018 w budynku G4 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Akcja mała: f. Akcja trwała 1 godzinę.

06.12

Czwartek

14:00
Marzycielska Poczta

Pomoc i niesienie radości chorym dzieciom, przebywającym w Szpitalu. Wspólne tworzenie Świątecznych Kartek, przekazywanych dalej do innych chorych dzieci z innych Oddziałów Szpitala. rodzaj akcji: akcja mała (kryteria: e), akcja cykliczna – druga czas trwania akcji: 3h

01.10

Poniedziałek

12:45
Prowadzenie mediów społecznościowych

Prowadzenie portali społecznościowych - instagram, facebook. 

Brak daty rozpoczęcia
-
Spotkanie informacyjne oddziału

Akcja mająca na celu prezentację działalności Oddziału Rzeszów wśród zainteresowanych studentów (kierowana głównie do studentów pierwszego roku) oraz zachęcenie ich do wstąpienia i działalności w IFMSA-Poland. Akcja pojedyncza, mała (wg. taryfikatora: f, h, k). Akcja trwała 1,5h.