Akcje

Brak daty rozpoczęcia
-
Warsztaty USG

Akcja mająca na celu nabycie przez studentów podstawowych umiejętności w przeprowadzaniu badania USG oraz przećwiczenie wykonywania badania. Akcja została przeprowadzona w dniu 18.12.2018 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Akcję poprowadził lek. Michał Skręt. Była to akcja warsztatowa - pierwsza w tym roku akademickim. Trwała 4 godziny (11:00-15:00). Fotorelacja: https://www.facebook.com/ifmsarzeszow/posts/757897184567541?__xts__[0]=68.ARCnWJBqwAhsUAyNF2lktnMcM3EY6zQDKHlX4h5rQxGrHbbDjTxNuosyyTQcgmP2Kg9qQsOfr0VU2LBFDlW1s3PrVDdqzCsMBB54Xe2AKfUhR2foBSIAz7wIXnwxt05hxXsxI3cIYWWAg-wjUVRjhrI2go5Ee6oHeH6tthtGM5bYyWebxPfjk3A3XXaufRwBlv50287pAJcOpyv0QSyZqN_fMm4T9Jj7-jROfNOUmuufRk-nxbEnghpoAYQLoMsvFz4bkJc9ES2yM-gy0w5SszOQWfIiCVbgK7zcrZYmVjcc-_-j2BgvXleCHF-Ec2k-_UvxY-vyHStqGAq75gO3GkU&__tn__=-R (fanpage Oddziału na facbooku)

Brak daty rozpoczęcia
-
Rozliczenie funkcji grafika

Rozliczenie funkcji grafika pełnionej w roku akademickim 2017/2018

Brak daty rozpoczęcia
-
Zdrowie pod kontrolą

Akcja mająca na celu szerzenie świadomości na temat roli badań profilaktycznych przeprowadzona 17.11.2018 r. godz. 10:00-16:00 w Galerii Rzeszów. Akcja duża (A,b,c,d,e,f,g,h,k). Akcja cykliniczna- pierwsza w roku akademickim.

Brak daty rozpoczęcia
-
Psychiatria też dla ludzi

Trzy godziny lekcyjne zajęć w szkole - zaprezentowanie przez edukatorów prezentacji na temat profilaktyki zdrowia psychicznego: radzenia sobie ze stresem, depresji jako choroby cywilizacyjnej, a także stereotypów związanych z psychiatrią i psychologią. Zajęcia przeprowadzone w ramach tygodnia zdrowia pod kontrolą (12.11, na który ''Psychiatria też dla ludzi'' przypadała był ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych).

Brak daty rozpoczęcia
-
Psychiatria też dla ludzi

Dwie godziny lekcyjne zajęć w szkole mające na celu uświadomienie licealistom tego jak ważne jest zdrowie psychiczne, czym są zaburzenia psychiczne oraz czym jest stres i jak sobie z nim radzić.

Brak daty rozpoczęcia
-
Brak daty rozpoczęcia
-
Szpital pluszowego misia

Akcja mająca na celu oswojenie dzieci ze szpitalem, lekarzem i białymi fartuchami przeprowadzona dnia 16.11.2018 r. w godz. 9:00-14:00. Akcja mała (a,e,f,g) . Akcja trwała 5 godzin. Akcja cykliczna, przeprowadzona 3 raz. KLP- Anna Ciesielka

Brak daty rozpoczęcia
-
Czarne czerwone żółte zielone, czyli EKG w praktyce

Akcja mająca na celu zwiększenie poziomu wiedzy o zapisach elektrokardiograficznych oraz praktycznym wykonywaniu EKG wśród studentów I i II roku na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeprowadzona dnia 22.11.2018 r. w budynku G4 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Akcja mała (c,i,k). Akcja trwała 2 godziny. Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/ifmsarzeszow/photos/?tab=album&album_id=740937382930188&__xts__%5B0%5D=68.ARAHYcfBj0eHvxBAmW730-xFfPM_Ipf81dxECgfxxajgN2BL865pRTsjbYJx2QhXa4pnFPdQWOVUvttmvjs46meUZ7tOkNG0moyUEGpsGI40QvqumA_DUYVyyJmO3pgxR7Xm55HhLwhqMmMBuKldlUpEMr2wMxbHNcsWNFeDJgYEo46SlXeoEVXG8vMZ7FOlXJD3tw1STvhJKJ7fSWeaeF0q0zHdHZ5eL9hpODULLXY68Prz_Cdh5MN0GrjhRmjZ9ZTtFKjhJXHYFgTDmpvubvgSVHt50JgPfjU3ttkAKz0FQ_zTgwdhE0NstsGZJ4mZ0uxeqbnk0TR24X-R-koQOwWuUWY_bW56HIkNGmKeOb_f_KsFp4X7xSEdtZ0FBYmh9hiHM-TX7fa9WOk1Fs13pqTTbt7wxxbCgzk_PUibjwsOUL7xCD0uAUY_FLznsABzvPO_hW_NDCIUSovTgA&__tn__=-UC-R (fanpage oddziału).

Brak daty rozpoczęcia
-
Littmann do rąk własnych

Akcja mająca na celu zachęcenie studentów do stetoskopów marki Littmann z ramienia IFMSA-Poland, przeprowadzana w dniach 10.08 - 26.11.2018 na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Akcja mała:a,f,j,k . Akcja trwała od 10.08 do 26.11.2018 r.

Brak daty rozpoczęcia
-
Młodzi wśród Praw

Akcja mająca na celu edukację dzieci na temat tego czym jest prawo oraz jakie są ich prawa, przeprowadzona dnia 3.12.2018 w Szkole Podstawowej nr. 25 w Rzeszowie. Akcja mała ( e ), trwała 1 godzinę lekcyjną. Akcja przeprowadzona po raz pierwszy.

Brak daty rozpoczęcia
-
Think Pink

Akcja mająca na celu propagowanie profilaktyki raka piersi i zachęcanie kobiet do regularnych badań w tym zakresie. Akcja przeprowadzona dnia 17 listopada 2018r. Akcja średnia. Akcja trwała 6h.

Brak daty rozpoczęcia
-
Movember

Akcja mająca na celu propagowanie profilaktyki raka jąder i prostaty i zachęcanie mężczyzn do regularnych badań w tym zakresie. Akcja przeprowadzona dnia 28 listopada 2018r. Akcja średnia. Akcja trwała 2h.

Brak daty rozpoczęcia
-
Szpital pluszowego misia

Akcja mająca na celu przygotowanie dzieci na pierwszy kontakt z lekarzem, aby biały fartuch nie był straszny. Akcja mała, przeprowadzona w przedszkolu nr 34 w Rzeszowie, w godz. 9:00-10:00. Akcja cykliczna-5 raz. KLP- Anna Ciesielka, akcja nie jest przypisana do niej dlatego wypełniam ja.

Brak daty rozpoczęcia
-
Psychiatria też dla ludzi

Zajęcia w ramach edukacji rówieśniczej prowadzone w trzech klasach licealnych - w ramach prezentacji prowadzonej na zasadach otwartej dyskusji poruszone zostały tematy zdrowia psychicznego i jego profilaktyki, a także staraliśmy się przełamać stereotypy dotyczące chorób psychicznych, pacjentów psychiatrycznych oraz samych psychiatrów.

Brak daty rozpoczęcia
-
Czytamy Pomagamy

Akcja mała (spełnione kryteria: e ) Czas trwania: 2.5h Miejsce: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Akcja cykliczna – pierwsza

Brak daty rozpoczęcia
-
Czytamy Pomagamy

Cel akcji: Projekt Czytamy, Pomagamy polega na czytaniu inspirujących bajek, rysowaniu, rozwiazywaniu krzyżówek i wspólnym graniu z dziećmi przebywającymi w szpitalu. Akcja odbyła się 06.12.2018 o godzinie 17.00 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Akcja mała (spełnione kryteria: e) Czas trwania: 3h Akcja cykliczna – druga

Brak daty rozpoczęcia
-
Zrozumieć autyzm

Cel akcji- popularyzacja wiedzy o autyzmie, akcja średnia (spełnione kryteria a, f, g, i, k), Czas trwania: 9h. Akcja przeprowadzona drugi raz.

Brak daty rozpoczęcia
-
Marzycielska Poczta

Cel akcji: Pomoc chorym dzieciom, które w obliczu ciężkich chorób mają ograniczone możliwości nawiązywania relacji z rówieśnikami. Wysyłając pocztą listy do dzieci i własnoręcznie robione kartki, nawiązujemy dłuższy kontakt z dziećmi, starając się sprawić im tym jak największą radość rodzaj akcji: akcja mała (kryteria: brak), akcja cykliczna - pierwsza czas trwania akcji: 2h

Brak daty rozpoczęcia
-
Warsztaty EKG

Akcja mająca na celu zwiększenie poziomu wiedzy o podstawowych patologiach zapisu elektrokardiograficznego wśród studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeprowadzona dnia 11.03.2019 r. w sali 020 budynku G4 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Akcja mała (f,i). Akcja trwała 2 godziny. Fotorelacja: fanpage oddziału https://www.facebook.com/ifmsarzeszow/posts/808694729487786

Brak daty rozpoczęcia
-