19.08

Środa

00:00

Peer Support

Gabriela Klecha

Projekt Peer Support skierowany jest do studentów I roku kierunku lekarskiego oraz innych kierunków Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego jako pomoc w aspektach naukowych, organizacyjnych i życiu akademickim. Akcja przeprowadzona w dniach 19.08.2020-31.10.2020 w formie zdalnej. Akcja duża cykliczna:a,b,c,f ii, f iv,g iv., i Uniwersytet Rzeszowski

Grupa na Facebooku: Lekarski 2020/2026 Uniwersytet Rzeszowski

Fanpage: https://pl-pl.facebook.com/ifmsarzeszow/