[pl/eng] Zarząd Oddziału Rzeszów - IFMSA Poland

Zarząd Oddziału Rzeszów IFMSA-Poland w roku akademickim 2023/2024
Local Committee in Rzeszów in academic year 2023/2024

 

Prezydent
 President 

Paweł Kalinowski

prezydent@rzeszow.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka ds. marketingu
Vice-President for External Affairs 

Ewelina Kawa

vpe@rzeszow.ifmsa.pl


Wiceprezydentka ds. zasobów ludzkich
Vice-President for Members 

Paula Ignasiak

vpm@rzeszow.ifmsa.pl

 

Sekretarz
Secretary

Sylwia Jachymek

sekretarz@rzeszow.ifmsa.pl


Skarbnik
Treasurer

Michał Czachor

skarbnik@rzeszow.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej
Local Officer of Medical Education

Julia Klarycka

lome@rzeszow.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Publicznego
Local Public Health Officer

Alicja Zając

lpo@rzeszow.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS 
Local Officer on Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS

Aleksandra Wiechecka

lora@rzeszow.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Wymiany Naukowej
Local Officer of Research Exchange

Marcelina Dymon

lore@rzeszow.ifmsa.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Rzeszów IFMSA-Poland w roku akademickim 2023/2024
Supervising Council of IFMSA-Poland Rzeszów Division in academic year 2023/2024

kro@rzeszow.ifmsa.pl

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Head of Supervising Council

Julia Trojniak


Członkini Komisji Rewizyjnej
Member of Supervising Council

Wiktoria Mika


Członkini Komisji Rewizyjnej
Member of Supervising Council

Aleksandra Skubisz

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.