20.07

Poniedziałek

00:00

Udział w NZD i ZD

Wiktoria Mika
Udział w Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Delegatów i Zgromadzeniach Delegatów jako Delegat Oddziału. kanały komunikacji elektronicznej