01.11

Niedziela

00:00

Udział w ZD i NZD

Wiktoria Mika
Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów i Zgromadzeniu Delegatów jako Delegat Oddziału ONLINE