Aktualności

[eng] Faculty of Medicine at the University of Rzeszów - facts in a pill

University of Rzeszów Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów Dean's Office of the English Division Warzywna 1a Str. Building G4, room 225 35-959 Rzeszow more info here: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/english-division/deans-office-for-the-english-division   The University of Rzeszów began its activities on 7 June 2001. The university was created from a merger of the Higher School...

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Rzeszowskim - info w pigułce

Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów   Dziekanat Kolegium Nauk Medycznych Al. mjr. W. Kopisto 2a 35-395 RO zeszów e-mail: dziekanatcm@ur.edu.pl tel. 17 872 11 03 więcej info tutaj: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/dziekanat   Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność 7 czerwca 2001 roku. Uczelnia została stworzona z fuzji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w...

[eng] What is it like to study in Rzeszów?

Rzeszów: the Capital of Innovation - this is probably an apt description - over the past dozen years or so, the city has been growing dynamically, with new buildings, initiatives and projects emerging. One new venture was the creation of a medical faculty at Rzeszów University. A great deal of...

Jak to jest studiować w Rzeszowie?

Rzeszów: Stolica Innowacji - to chyba trafne określenie  - w ciągu ostatnich kilkunastu lat miasto dynamicznie się rozrasta, pojawiają nowe budynki, inicjatywy i projekty. Jednym z nowych przedsięwzięć było utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ogrom pracy i wiary w powodzenie poskutkował pierwszym na podkarpaciu Dyplomatorium Kierunku Lekarskiego 19 września...

Rozliczanie wydatków ponoszonych podczas przeprowadzanych akcji

Wszystkie wydatki muszą być skonsultowane ze skarbnikiem oddziału. Każda faktura musi zawierać dane IFMSA-POLAND. Nie można używać skrótów, jak np. Międzyn.Stow.Stud., M.S.S.M. IFMSA itp. Zawsze musi pełna nazwa! W razie błędnie wystawionej faktury należy poprosić sprzedawcę o wystawienie nowej.   Składki 1)Składki wynoszą 60 zł rocznie2)Jeżeli nie opłacisz składek za dany rok, nie zostaną Ci przyznane punkty...

Zarząd Oddziału kadencja 2020/2021

  Prezydent Oddziału Skubisz Aleksandra Skarbnik Oddziału Biernacki Paweł Sekretarz Oddziału Cielęcy Katarzyna Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Biskup Marta Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej Iwański Mateusz Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS Glac Agata Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej Morawiecka  Natalia Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju...

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.