Aktualności

Rozliczanie wydatków ponoszonych podczas przeprowadzanych akcji

Wszystkie wydatki muszą być skonsultowane ze skarbnikiem oddziału. Każda faktura musi zawierać dane IFMSA-POLAND. Nie można używać skrótów, jak np. Międzyn.Stow.Stud., M.S.S.M. IFMSA itp. Zawsze musi pełna nazwa! W razie błędnie wystawionej faktury należy poprosić sprzedawcę o wystawienie nowej.   Składki 1)Składki wynoszą 60 zł rocznie2)Jeżeli nie opłacisz składek za dany rok, nie zostaną Ci przyznane punkty...

Zarząd Oddziału kadencja 2020/2021

  Prezydent Oddziału Skubisz Aleksandra Skarbnik Oddziału Biernacki Paweł Sekretarz Oddziału Cielęcy Katarzyna Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Biskup Marta Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej Iwański Mateusz Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS Glac Agata Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej Morawiecka  Natalia Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju...

Dyżur

Konsultacje z Prezydentką Oddziału

13 Grudzień, Poniedziałek, 08:00 - 12:00

Siedziba Oddziału: pokój 310, budynek G4 (ul. Warzywna 1a, 35-310 Rzeszów)